Friday, October 10, 2008

FORBIDDEN LOVE

from a distance
at the appointed time
I wait for your glance
to bask once more
in your smile


BAWAL NA PAGIBIG

sa abot ng tanaw
at takdang panahon
hintay ko ang sulyap mo
nang muling mamasdan
ang iyong ngiti

Vic Gendrano

1 comment:

Anonymous said...

ang ganda. :)